Advantage Financial Consulting
Contabilitate si Consultanta Financiara
Compania noastra va ofera servicii de contabilitate si consultanta financiara la standarde europene. Ne bazam pe o experienta de peste 10 ani in domeniu iar cheia succesului nostru o reprezinta profesionalismul echipei si buna comunicare cu partenerii nostri. Fi si tu partenerul nostru si iti vom garanta succesul in afaceri.

templatemo.com

NOUTATI FINANCIAR-CONTABILE

Noile masuri ale Guvernului pentru creșterea ocupării pe piața muncii – oficial (prima de încadrare, prima de instalare, noutate – procedura de profilare): Noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă au fost adoptate ieri de Guvern, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar și românii din diaspora. Noul pachet reprezintă concretizarea demersurilor, asumate la începutul mandatului, prin care fonduri europene și cele de la bugetul de stat sunt îmbinate și direcționate, […]

Proiect nou de HG privind modificarea și completarea Registrului General de Evidență a Salariaților – obligație eliberare adeverința la încetare CIM, schimbare aplicație informatică existentă, aplicare obligatorie la instituții și autorități publice: Pe site-ul oficial al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost postat un proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, prin care se reglementează, în principal, următoarele aspecte: – fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa registrul general […]

Ce documente se întocmesc pentru vânzarea uleiurilor uzate, în vederea procesării ?: Vânzarea de catre un operator economic autorizat sa colecteze reziduuri de produse energetice de tipul uleiurilor uzate, în vederea procesării, poate avea loc numai pe bază de factură sau aviz de însoţire, vizate atât de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale în a cărei rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea de colectare operatorul economic autorizat pentru colectare, […]

Cum se calculează termenul de comunicare a unui act administrativ fiscal prin publicitate de către organul fiscal central?: Conform Codului de procedură fiscală, actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În cazul în care actul administrativ fiscal se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, la […]

Cum se acordă scutirea de la plata accizelor pentru combustibilii pentru motor utilizaţi pentru operaţiunile de dragare în cursurile de apă navigabile şi în porturi ?: Potrivit Codului fiscal, sunt scutiţi de la plata accizelor combustibilii pentru motor utilizaţi pentru operaţiunile de dragare în cursurile de apă navigabile şi în porturi. Conform normelor metodologice, scutirea se acordă indirect, astfel că, operatorii economici care efectuează operaţiuni de dragare achiziţionează combustibilii pentru motor la preţuri cu accize şi ulterior pot solicita restituirea accizelor. […]

Cum poate beneficia un contribuabil de reducerea penalităților de nedeclarare?: Codul de procedură fiscală prevede că pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Penalitatea de nedeclarare […]

Cheltuieli decontate salariaților de către angajator conform contractului colectiv de munca – speța oficiala ANAF: Intrebare – Sunt impozabile sumele, decontate de catre angajator conform contractului colectiv de munca, reprezentand costul transportului la si de la locul de munca acordate salariatilor care au domiciliul în altă localitate decât cea la care isi are sediul unitatea unde lucreaza? Raspuns Conform Codului fiscal, sumele reprezentand costul transportului la si de la locul […]

Sinteza săptămânii 19.09.2016 – 23.09.2016 – rezumate la ultimele modificări legislative, spete noi de la ANAF (cu răspuns), alte info interesante: Fiind week-end, va propunem spre lectura, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Mulțumim ca de fiecare data și pentru vizitele voastre frecvente pe blog, dar și pentru susținere. […]

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru angajații care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică în România: ANAF informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr.718 din 16.09.2016 a fost publicat Ordinul comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 – text […]

Noua procedură de aplicare a măsurilor asigurătorii – informare de presă ANAF: ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 703/9.09.2016 a fost publicat OPANAF nr. 2.546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare, intrat în vigoare la momentul publicării. Acest act normativ […]

Tratamentul fiscal al contravalorii serviciilor turistice (acordate de angajatori angajaților proprii) – precizări ANAF: Intrebare – Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice acordate de angajatori angajaților proprii în baza contractului de muncă sunt impozabile? Raspuns – Conform Codului fiscal, nu sunt venituri impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, contravaloarea serviciilor turistice acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Conform Codului […]

MFP dorește eliminarea obligației de înregistrare în ROI, suspendarea până la data de 31 decembrie 2019 a obligației depunerii D 392A, D 392B și a D 393, plus alte măsuri pe TVA: În dorința de a fi cât mai aproape de cetățeni, Ministerul Finanțelor Publice vine cu al doilea pachet de măsuri concrete de simplificare și cu facilități acordate atât mediului de afaceri, cât și anumitor categorii de persoane fizice. Propunerile MFP sunt în consultare pe site-ul instituției, la rubrica “Priorități strategice și planuri de acțiuni ale […]

Obligativitatea depunerii Formularului 112 numai prin mijloace electronice de transmitere la distanță – începând cu următorul termen (25.10.2016): ANAF informează contribuabilii că, începând cu următorul termen legal de depunere, formularul 112 nu se va mai înregistra la sediile locale (ghişeu), declarația urmând a se depune numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă . ANAF informeaza că în conformitate cu prevederile art. 3, alin.(1) din Ordinul nr. 1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii […]

Ziua Contabilului Român – 21.09.2016 – “La Multi Ani!” din partea noastră: Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toţi profesioniştii contabili din România drept “Ziua Naţională a Contabilului Român”. Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toții vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a XI-a editie a Zilei […]

Operațiuni impozabile TVA – achiziție portofolii de creanțe neperformante: Intrebare – Un operator economic care cumpără creanțe, asumându-şi riscul neîncasării acestora, la un preţ inferior valorii nominale a creanţelor, fără să perceapă un comision de recuperare a creanţelor de la cedent, realizează operaţiuni în sfera de aplicare a TVA? Raspuns Potrivit prevederilor din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată serviciile de […]

Director web Director web cu inscriere gratuita, afisare Thumbnail, Meta Director WEB Gratuit PubTV director web link-web.ro director web Servicii promovare site gratuite